Charlotte vertaalt kinderboeken

Jaren na mijn afstuderen ontdekte ik dat veel van de principes die maken dat liedteksten mooi en interessant klinken ook gelden voor kinderboeken op rijm. Euphony en eurhythmy maken ook hier dat de woorden mooi aansluiten en de zinnen goed lopen, dat de tekst rijk klinkt door bijvoorbeeld rijm en alliteratie en dat alles goed past op het ritme van de tekst. Al die elementen moeten bij vertaling op een gelijkwaardige manier terugkomen in de Nederlandse versie. Bovendien moet hier de woordkeus ook aansluiten bij de leeftijd van de lezer. Een mooie uitdaging dus, met als motivatie de gedachte dat lezers en luisteraars veel plezier kunnen beleven aan een rijke, ritmische en rijmende tekst. 

Zoek je zo’n creatief vertaler? Bij contact vind je mijn gegevens!